Моја Кошничка

Немате играчки во вашата кошничка.

Connect with Facebook

Добредојдовте!

Политика за испорака

Политика за испорака се однесува само за оние производи кои се нарачани преку интернет продавницaта koko.mk. Производите кои ги нарачувате ќе бидат испорачани соодветно на начинот на испорака и ќе бидат испорачани заедно со испратница и фактура. Обврзани сте да ја потпишете испратницата како доказ за прием на производот, при неговото превземање. KOKO.mk врши сопствена и поштенска испорака на нарачаните производи Производите ќе Ви бидат испорачани на адресата која сте ја додале за испорака. Нарачките во вредност над 1 000 ден. се со бесплатна испорака. Трошоците за испорака се додаваат на крајот од нарачката и изнесуваат 90 денари. Доколку производот не може да Ви биде испорачан согласно барањата или од наша причина, ќе бидете контактирани со користење на оние податоци кои сте ги навеле како Ваши на нашиот сајт. За сите прашања во врска со испораката или можни проблеми со испораката можете директно да ја контактирате фирмата од која е нарачан производот на емаил: info@koko.mk или контакт телефон: 071/591-213